Vi får ofta i uppdrag att fälla träd som av säkerhetsskäl står lite illa till. Andra kan vilja fälla träd för att få in mer ljus eller för att skapa mer utrymme.  Hur vi fäller trädet beror på trädet och omgivningen. 

Trädfällning

Fällning

 

Vi fäller direkt från marknivå om det finns gott om yta och utan risk för att skada byggnader m.m. Vi använder olika hjälmedel som tex rep och kilar för att fällningen ska gå helt säkert till. 

Om byggnader eller kablar eller något annat är i vägen för att fälla ett träd direkt, kan man fälla trädet i sektioner istället. Vi klättar eller använder skylift beroende på hur omgivningen ser ut.

SektionsfällningGratis Prisförslag 
Ring: 073 50 626 68

Mejl: info@citytradvard.se

eller fyll i formuläret till höger: